Oferta

oferta

W ofercie firmy znajdują się jednostki typu SPLIT RAC, LCAC, MULTI, przeznaczone na potrzeby odbiorców indywidualnych a także urządzenia klimatyzacyjne dedykowane do użytku profesjonalnego, takie jak systemy VRF, systemy wody lodowej oraz klimakonwektory.